Korszerű, energiatakarékos szellőzőrendszerek kivitelezése

Friss levegő gond nélkül

Friss levegő gond nélkül
Problémamegoldás egy bonyolult világban

A modern, nagy értékű épülettervek megvalósításához számtalan egyén, több csapat összehangolt munkájára van szükség. A generálvállalkozó a megvalósítási folyamatot állandó ellenőrzés alatt kell tartsa, az építőipari alrendszereket össze kell hangolja.

Légtechnika tervezés és szerelés: a friss levegő biztosítása fontosabb, mint gondolnánk

Éltünk legnagyobb részét épületekben töltjük. Ehhez képest kevés szó esik arról, milyen ezeknek a belső tereknek a levegője.

Pedig a friss levegőnek hatalmas szerepe van az egészségünk megőrzésében, hiánya pedig súlyos következményekkel járhat úgy a lakók egészségére, mint az épület biológiai állapotára. Légúti betegségek, allergia, asztma, rossz koncentrációs képesség, alvászavarok – és ez csak a lista eleje! A szellőztetés hiányával nő a párakoncentráció, ami kedvező terepet jelent a penész, a vírusok és a baktériumok szaporodásához.

Tudományos mérések bebizonyították, a modern (új és felújított), légtömör épületekben légtechnikai berendezések nélkül elképzelhetetlen a friss levegő!

Új ötletek és megközelítések

A klíma- és légtechnika tervezés és szerelés az épületgépészet kiemelkedően fontos alterülete.

Ön generálkivitelezőként, beruházóként, építtetőként tudja, hogy egy átfogó projekt keretében vége-hossza nincs a nagy jelentőségű, gyakorlati prolémáknak. Hogyan oldja meg ezeket a problémákat?

A légtechnikai problémák megoldásához szakemberre van szükség

Melyek az Ön elvárásai?

- olyan szakemberekre van szüksége, akik tapasztalattal, referenciákkal rendelkeznek, akik már bizonyítottak

- magas alkalmazkodóképesség: most van szüksége a munkájukra, nem egy hét vagy egy hónap múlva

- az ország bármelyik pontján bevethető legyen a csapat

- precíz munka, nagy munkabírás

- jól tudjon komunikálni a csapattal

- egyáltalán ne legyen további gondja a légtechnika területén: a csapat a tervezéstől a kivitelezésig valósítsa meg az összes munkafolyamatot

Légtechnika tervezés és szerelés: a Tóth Légtechnika Kft. a tökéletes választás

- a légtechnika minden területén otthon vagyunk: tervezés, gyártás, kivitelezés, karbantartás, épületfelügyelet és -tisztítás

- 11 év tapasztalat áll a hátunk mögött

- szakembereink már többször bizonyították, hogy szolgáltatásaink minőségiek

- szükség esetén azonnal be tudunk avatkozni

- az ország egész területén dolgozunk

- össze tudjuk hangolni munkánkat más csapatok munkájával

- precíz, megtervezett, pontos munkát biztosítunk

- a munkafázisokat a kezdetektől a beüzemeltetésig figyelemmel kísérjük: a tervezéstől az anyagbeszerzésen át, folyamatos egyeztetés a fővállalkozóval, kivitelezés, átadás

- betartjuk a határidőket, miattunk nem fog csúszni a projekt


Szolgáltatásaink

Ipari üzemek, szociális- és kommunális létesítmények, szállodák, üzletházak, konyhák, családi házak szellőző rendszerének tervezése a kivitelezésig
Légkezelő gép telepítése
Szellőző berendezések karbantartási munkái
Építésvezetés
Mindennemű lakatos munkák elvégzése
Villám brigád
Zsíros, poros rendszerek tisztítása a legkorszerűbb technikákkal

Tevékenységeinket az egész ország területén végezzük.

Légcsatorna Tisztítás

Vizsgálati módszerek

Baktérium, legionella, gomba elemszámainak mérése

 • A mintavételezés MAS 100 és MWY-CYE agarra 100 levegő mintavevőkkel történik.
 • 24 órán keresztül 37°C-on, normál atmoszférában, az elkövetkezendő 5 napban szobahőmérsékleten, inkubálva zajlik a vizsgálat.
 • A vizsgálati eredmények határozzák meg a tisztítás szükségességét.
 • Határértékek: 50 alatt = elfogadott; 50-100-ig = magas; 100 felett = rendkívül magas
Az üzemeltetési idő növekedése a kapott vizsgálati eredményeket rontja, éppen ezért folyamatos, alapos ellenőrzés, illetve tisztítás javasolt!

Porkoncentráció sűrűség mérés

 • A mintavételt egy speciális ragasztós felületű, a légcsatorna méretére szabott mintavevő szalaggal végezzük.
 • A porkoncentráció értékeit a szalag tömegének mintavétel előtti, illetve utáni mérésével állapítjuk - hitelesített, analitikai mérleg segítségével.
 • Határérték (az EU-VDI 6022, német szabvány alapján): a 3 g/m2 különbség feletti porkoncentráció esetében a légcsatorna tisztítás elengedhetetlen.

Munkahelyi levegő állapota

A hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a korrekt hőmérsékleten működtetett klímaberendezés használata. A kellemes klíma élvezete mellett azonban nélkülözhetetlen a légcsatorna tisztítása!

Sajnálatos módon, ma Magyarországon rendkívül ritkán történik meg a légcsatornarendszer szakszerű ellenőrzése, illetve indokolt esetben annak tisztítása. Pedig a felelősség óriási!
 • A munkáltató felelősséget vállal a dolgozók testi épségéért! Az elpiszkolódó, szennyezett, poros levegő beáramlik a helyiségekbe, rombolva a rendszeresen ott tartózkodók egészségét.
 • A rendszer tulajdonosa felelős a rendszer műszaki állapotáért, melyre ugyancsak kedvezőtlenül hat a szennyeződés.
 • A klímaberendezések tisztántartásáért jogi felelősséget vállal az üzemeltető.
Mindezek közül csupán egy is megfelelő indok arra, hogy törődjünk klímaberendezésünk állapotával!

Ne feledje! A kórokozók, penész és por napi több óra hosszán át történő belégzése hosszú távon be nem látható következményekkel járhat!

A higiénikus munkahely mindenkinek jár!

Jogszabályok

Túlzás nélkül: emberi életek forognak kockán. A vonatkozó jogszabályok betartásának alapvetőnek kell lennie a szóban forgó rendszer használóinak körében!

 • 3/2002. (II.3.) SzCsM-EüM: Ezen rendelet a munkahelyeken betartandó minimális munkavédelmi követelményeket foglalja magában.
 • 6.§ (4) bekezdés c. pont: Szellőztető rendszerekre vonatkozó pont, mely magában foglalja azok rendszeres tisztításának előírását.
 • 6. § (6) bekezdés: Szellőztető rendszerek üzembe helyezésére, illetve folyamatos üzemeltetésére vonatkozó előírás. A levegő elégséges mennyiségének és minőségének vizsgálatára vonatkozik.
 • 6. § (7) bekezdés: Megállapítja, hogy a szellőztetést végző, illetve biztosító műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minősülnek. A jogszabályban meghatározott időszakonként biztonsági felülvizsgálat szükséges.
 • Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 33. §. 1. bekezdése: Egy adott helyiségben meghatározott létszámú munkavállaló, meghatározott tevékenységet folytathat, melyhez meghatározott mennyiségű és minőségű levegő, klíma biztosítása szükséges.
 • MSZ 04-135-1: 1982 szabvány 2002 évi módosítása szerint: munkahelyi levegő mennyiségének meghatározása
 • MSZ 21875-2: 1990 szabvány: a munkahelyek fűtésének, illetve szellőztetésének munkavédelmi követelményét taglalja. A légtechnikai rendszereket úgy szükséges kialakítani, hogy beszabályozhatóságuk, szabályozhatóságuk, rendszeres tisztíthatóságuk biztosítva legyen.
 • MSZ EN ISO 16017-2: 2004 szabvány: az illékony szerves vegyületek diffúziós mintavételéről, illetve elemzéséről szól.
 • MSZ EN 12097: 2006 szabvány: A légvezeték rendszerelemek karbantartásának követelményeire vonatkozik.
 • MSZ EN 12097: 2006 hivatkozott, VDI 6022 előírások szerint: a központi légnedvesítéssel működő berendezés esetében a higiéniai felülvizsgálati idő legfeljebb 2 év, központi légnedvesítés nélkül működő berendezések esetében pedig legfeljebb 3 év lehet.
 • 12.2.4.1: porszennyeződés osztályozása, határértékei az Európai Unióban.

Poros légcsatorna tisztítás

Mind a kör, mind pedig a négyszög keresztmetszetű poros légcsatorna tisztításának szükségességét szabványban határozzák meg.

(MSZ EN 12097:2006) A megállapítás minden esetben az abban hivatkozott rendeletek szerint történik.

Hogyan történik a poros légcsatorna tisztítása?

 • Felmérjük: A poros légcsatorna hálózat felmérése egy speciális kamerával történik. Ez segít feltérképezni, hány helyen szükséges tisztítónyílás – anemosztát – kialakítása. Ön megkapja árajánlatunkat a szükség szerinti tisztításra.
 • Kitisztítjuk: Speciális légcsatorna tisztító gépeinkkel a letapadt porréteget fellazítjuk. A tisztítónyílásokon keresztül egy ugyancsak speciális elszívó ventillátorral nagy térfogatú, zárt porzsákba kerül a szennyeződés. A kiszívott por veszélyes hulladéknak minősül, melynek elszállítását írásosan igazoljuk.
 • Átadjuk: A munkafolyamatról – a felméréstől az elszállításig – dokumentációt készítünk. Képekkel, külön kérés esetén kamerás felvétellel kiegészítve.

Poros légcsatorna tisztítás – a teljesség igényével!

Zsíros légcsatorna tisztítás

Mind a kör, mind pedig a négyszög keresztmetszetű poros légcsatorna tisztításának szükségességét az 35/1996 34.§ (4.) OTH rendeletben leírtak határozzák meg. A megállapítás minden esetben az abban hivatkozott rendeletek szerint történik.

Hogyan történik a zsíros légcsatorna tisztítása?

 • Felmérjük: A zsíros légcsatorna hálózat felmérése egy speciális kamerával történik. Ez segít feltérképezni, hány helyen szükséges tisztítónyílás – anemosztát – kialakítása. Ön megkapja árajánlatunkat a szükség szerinti tisztításra.
 
 • Kitisztítjuk: A zsíros légcsatorna hálózat tisztítása történhet – méret, hozzáférhetőség, állapot tekintetében – kézzel, illetve géppel.
 
 1. Gőzfejlesztő légcsatorna tisztító gép: A művelet során a már bevegyszerezett, zárt csatorna kerül elárasztásra 150°C gőzzel. Ennek hatására a szennyeződés feloldódik, majd kivezetésre kerül a csatornából. A használt vegyszer egészségre ártalmatlan.
 2. Szárazjegyes eljárás: Ezen művelet során a szárazjég granulátum nagy nyomású levegő által kerül a felületre – szükség esetén vigyázva a sérülékenyebb felületekre. A –80 °C –os szárazjég granulátum hatására az odatapadt szennyeződés összehúzódik, majd a felületről visszacsapódó gáz leválasztja.
Ezen eljárások során veszélyes hulladék keletkezik, melyet munkánk végeztével elszállítunk!
 • Átadjuk: A munkafolyamatról – a felméréstől az elszállításig – dokumentációt készítünk. Képekkel, külön kérés esetén kamerás felvétellel kiegészítve.

Zsíros légcsatorna tisztítás – maximális tisztaság és környezetvédelem!

Szárazjeges tisztítás

Növelje berendezései élettartamát, hatékonyságát azok folyamatos ellenőrzésével, tisztántartásával! Íme, egy eljárás, mellyel a berendezések úgy működnek, akár az első használat alkalmával…

 • Felmérjük: Megvizsgáljuk a tisztítandó ventilátorok, kaloriferek, hővisszanyerők felületének nagyságát, mennyiségét.
 • Kitisztítjuk: A szárazjég granulátumok nagy nyomású levegő alkalmazásával kerülnek a megtisztítani kívánt felületre. A levegő nyomás mértéke a szükséges mértékben állítható.
A módszer: a –80 °C -os szárazjég granulátum felvitele után a szennyeződés hirtelen összehúzódik, majd a visszacsapódó gáz hatására leválik a felületről.
További kezelésre nincs szükség, hiszen a szárazjég elpárolog, és nem marad más, mint a levált szennyeződés!
 • Átadjuk: A munkafolyamatról – a felméréstől az elszállításig – dokumentációt készítünk. Képekkel, külön kérés esetén kamerás felvétellel kiegészítve.

Szárazjeges légcsatorna tisztítás – Óvja berendezéseit, óvja a környezetét! Válassza a legmegfelelőbb megoldást!

Rerenciák

Referenciamunkáink az ország egész területén bizonyítják hozzáértésünket és pontos munkánkat:


Miskolc, kórházDebrecen, Vesetranszplantációs osztály felújítása

A régi légtechnikai rendszer lebontásával a kórház igényeinek megfelelően steril új rendszert építettünk ki. Az ideális szellőzés érdekében légkezelő gépet telepítettünk.Vác, Jávorszky Ödön kórház felújítása

Az elavult légtechnikai rendszer cseréjével megoldottuk az új, steril rendszer kiépítését. Ebben az esetben is elengedhetetlen volt a légkezelő gép telepítése.Eiffel irodaház

A bérlemények kialakítása és a már meglévő fő rendszerhez való csatlakozás volt a feladatunk.Pest-Buda étterem
Az új légtechnikai rendszer tervezése és szerelése kiegészült légkezelő gép telepítésével és beüzemeltetésével.

Ahogyan referenciamunkáink is bizonyítják, légtechnika tervezés és szerelés terén számunkra ugyanolyan fontos egy kórház, egy irodaház, vagy éppen a sarki gyrosos!

Az emberi tartózkodásra létesített terek alapkövetelménye, hogy ne károsítsák azok egészségét, akik órákat töltenek ott munkavégzéssel.

Szeretnénk, ha minél több épület nyújthatna egészséges környezetet a benne élők, dolgozók számára. Csak egy ilyen épület működik jól, és hirdeti az építtető szakértelmét és megbízhatóságát.

A Tóth Légtechnika Kft. aktívan részt vesz az Ön projektje sikerében: a legelső lépésektől, a tervezéstől egészen a beüzemelésig dolgozunk közösen, garantáljuk a minőséget, a pontosságot, a határidők szigorú betartását és a felmerülő problémák hatékony és rugalmas kezelését.

Állásajánlat

Feltöltés alatt.

Kapcsolat

CREAT JOB Kft.

1068 Budapest
Király u. 80.

Két telephelyünk van Budapest és Jászberény, de kivitelezést országosan végzünk!

Helyszíni felmérés és szaktanácsadás 72 órán belül országosan!

Telefon: 06 30 217 23 45
E-mail: iroda@legtech.hu

Megközelithetőség